Ish-sekretari amerikan i Mbrojtjes, Ashton Carter, ka ndër ruar j etë në moshën 68-vjeçare të hënën mbrëma nga një at ak në ze mër, njoftoi sot familja e tij.

Carter, i cili shër beu si sekretar i mbr ojtjes për dy vitet e fu ndit të administratës së Barack Obamës,

ndihmoi në mbikëq yrjen e nis jes së një stra tegjie us htarake që çoi në zmb rap sjen dhe hum bjen eve ntuale të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak.

Më pas Carter ka drejtuar Qendrën Belfer për Shkencën dhe Çështjet Ndërkombëtare në Shkollën Kennedy të Harvardit.

Carter, i cili shër beu si sekretar i mbr ojtjes për dy vitet e fu ndit të administratës së Barack Obamës,

ndihmoi në mbikëq yrjen e nis jes së një stra tegjie us htarake që çoi në zmb rap sjen dhe hum bjen eve ntuale të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak.

Më pas Carter ka drejtuar Qendrën Belfer për Shkencën dhe Çështjet Ndërkombëtare në Shkollën Kennedy të Harvardit.

By Admini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *