Lajmi i fundit! Këngëtarja e njohur shqiptare përfun don në gjendje të rë ndë në spi tal

Këngëtarja e njohur Rina Balaj, e cila u bë famshme dhe u prezantua në indus trinë e muzikës si një re pere u bë e njohur gjithashtu edhe për li dhjen e saj me këngëtarin SinBoy. Ata prej disa vitesh bashk ëjetonin së bashku dhe ishin një ndër çiftet më simp atik të sho wbiz-it.

Së fundmi Rina ka shqe tësuar ndjekësit e saj me postimin e fun dit në Instastory. Bukuroshja ka po stuar një video shumë të shk urtër, ku tregon se ndodhet në sp ital duke marrë s erum, duke treguar kështu se gj endja e saj shëndet ësore nuk është e mirë.

Ende nuk kemi informacion se çfarë prob lemi ka shë ndeti i saj, por shpresoj më që këngëtarja të bëhet sa më mirë.

Mesa duket kohëve të fundit Rina është f iksuar me po zat nga krevati, ashtu siç kanë qenë edhe fotot e fun dit të saj në rrj ete sociale.

Ama këtë herë bukuroshja vjen ndryshe, jo më me të br endshme dhe pro vokuese, por më e thje shtë dhe e ves hur me rroba. Duket gjithashtu se Rina tashmë është kth yer përsëri tek flokët e saj të kuqe dhe për këtë foto naty risht nuk mund të mu ngonte një shk rim prej saj.

Bukuroshja vazhdimisht pos tonte momente shumë ro mantike krah tij dhe kohëve të fu ndit dukej se dy shja kishte çuar lidhjen e tyre në një nivel tjetër duke i bërë gjërat shumë më serioze.

E të gjitha këto mendime u hodhën poshtë, pasi së fun dmi arti stja ka dhënë një intervistë ku ka tr eguar se në fakt prej kohësh është dis tancuar nga SinBoy edhe pse bashkë punimi i tyre në muzikë ka vazh duar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *