Kjo është nusja më zemren me te mire! Almira dhuroi nga mushkëria e vetë, që t’i shpë tonte jetën vjehrrit

Nusret Mumiq nga Zhivnica në Bosnje Hercegovinë është p ensionuar në moshë 60 vjeçare. Mirëpo kur është

bë gati të kalojë në qetësi ditët si p ensionist, mjekët i kanmë diagno stifikuar cirozë në mushkëritë e zeza.

Në fillim ka shpr esuar se sëmundja nuk është aq e rre ikshme, por më vonë është treguar se shpëtimi i vetëm për të mund të jetë transplantimi.

Nusreti ka tre djem, por siç kanë treguar an alizat, asnjëri nuk ka mundur të jetë donator i një pjesë të m ushkërisë për babin.

Në këtë situatë, ndihmw ka ardhur nga reja e tij, Almira Mumiq, Bashkëshortja e djalit më të madh Nusmirit, ka vendosur të dhurojë një pjesë të m ushkërisë së saj të zezë për të ja shp ëtuar vjehrrit jetën.

Operacioni është kryer me sukses dhe Nusreti është shëruar, kurse edhe Almira ka kaluar pa pro bleme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *