Seheri shkon në dèpo të shtëpisë dhe aty i kujtohet krejt ngjarja se ka qenë Jamani ai që ja ka vër ùlur qènin kohë më parë.

Pas atij kujtimi Seheri menjëherë mban qëndrim ndaj Jamanit dhe këtë ja tregon dhe Zuhalit që gëzohet shumë.

Aliu i tregon Jaseminit që Dujgu ka vù jtur shumë nga përbùzja e nënës së saj që e fàjësonte gjithë kohën për h mbjen e motrës.

Jasemini i tregon Aliut se ajo ka hùmbur nga duart e nënës së saj nga pakùjdesia e saj dhe jo nga Dujgu. Aliu sh kohet por nuk i tregon Dujgusë asgjë.

Aliu zbulon se Jasemini nuk ka humbur për fàj të Dujgu, sot në Amaneti

Zuhali nuk ja del me planin e saj kësaj rradhe, nesër në Amaneti

By Admini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *